Soms wordt mij de vraag gesteld

Mo El Bazi  •  Wat is “healing” eigenlijk?
 •  Wat houdt dit in?
 •  Wat betekent dit voor mij?

Om healing te ontvangen moeten we eerst signalen herkennen bij onszelf. Veelal gebeurt het dat we geen zicht krijgen op wat er met ons aan de hand is, laat staan om het uitgelegd te krijgen. Wij voelen en weten dat er soms jaren iets aanwezig is en dat het niet goed voelt, maar dat het zo moeilijk is om er mee naar buiten te komen.

Een healing kan effectief werken bij een acute situatie zoals burn-out, depressie, ziekte enz. maar … healing kan ook effectief werken bij een sluimerend gevoel van onbehagen, zoals ik daarnet ook aangaf.
Wie is er niet op zoek naar het geluk in het leven, naar dat betere. Dit is voor iedereen anders. We zijn allemaal verschillend en uniek.

 •  Vanaf onze geboorte tot nu hebben we al veel meegekregen: opvoeding, opleidingen, ervaringen die ons vormden tot wie wij vandaag zijn en waar we voor staan.
 •  Gaandeweg kan het anders lopen dan we eigenlijk verwachten en wensen.
 •  We herkennen onszelf niet meer en stellen ons de vraag: “Waar is het fout gelopen?”
 •  De omgeving “partner, kinderen, familie, vrienden, collega’s …” begrijpen je niet meer.
 •  We verliezen grip op ons leven en voelen dat het alsmaar moeilijker wordt onszelf te blijven.
 •  We vinden weinig of geen gehoor bij onze omgeving, omdat ze ons niet begrijpen of geen tijd hebben om echt te luisteren.
 •  Eenzaamheid slaat toe, onze wereld krimpt in elkaar, we voelen de druk op ons en in ons toenemen.
 •  De tijd slaat hard toe en vliegt voorbij. Ons toekomstbeeld wordt somber en donker.
 •  Dromen, eens in alle kleuren te zien, zijn nu dof en heel vaag.
 •  We worden kwaad en soms beseffen we niet meer waarom we kwaad zijn en op wie!
 •  Emoties tollen door ons heen door middel van beelden die wij te zien krijgen en gedachten die wij niet meer herkennen.
 •  Het gevoel ontstaat dat wij niet meer op de juiste planeet leven. We weten niet meer waar naar toe.

Dit zijn herkenbare situaties waarbij healing effectief werkt

Wat gebeurt er tijdens een healingsessie?
Door de oorsprong van je probleemsituatie zichtbaar te maken en duidelijk te stellen kan ik gericht healing toepassen. Al tijdens de healingsessie ervaar je een gevoel van bevrijding en verademing. Je voelt spontaan veel ruimte, rust en energie die vrijkomt.

Hoe?
Iedereen benader ik respectvol en liefdevol ongeacht zijn herkomst of verleden.
Geen enkele onderwerp is taboe of heilig, je diepste gevoelens en gedachten mogen geuit worden.
Niemand verdient het om te blijven zitten met een schuldgevoel of een opeenhoping van eigen niet begrepen levenservaringen.
Ik ben er van overtuigd dat we allemaal recht hebben op een gelukkig leven en dat er zelfgenezing mag optreden. Of het nu om lichamelijke of geestelijke ziekten gaat.
Tenzij we ervoor kiezen te incarneren met een ziekte. Ook hier kunnen we kiezen om met een onvoorwaardelijke liefde naar onszelf te kijken.

Mijn healingwerk bestaat er in om met een onvoorwaardelijke liefde te werken, in alle neutraliteit, naar elk levend wezen, over alle grenzen heen.
Elk individu, het licht van wonderen te laten ervaren en elk met zijn eigen wil te laten kiezen welk leven hij of zij wil leven.
En de wonderen van deze wereld te laten ontdekken bij onszelf en om ons heen.

Wie je ook bent, iedereen verdient een kans iets te doen met zijn leven!Inschrijven bij Mo El Bazi
Afspraak maken kan telefonisch, via mail of Facebook bij De Steen
Locatie: in Brugge, nabij het station